Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Wuxi Tianyang Drying Equipment Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO9001: 2015
 • Trung Quốc Wuxi Tianyang Drying Equipment Co., Ltd. Chứng chỉ
  Trading Certificate
 • Trung Quốc Wuxi Tianyang Drying Equipment Co., Ltd. Chứng chỉ
  CE
 • Trung Quốc Wuxi Tianyang Drying Equipment Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO9001: 2015
 • Trung Quốc Wuxi Tianyang Drying Equipment Co., Ltd. Chứng chỉ
  Trademark Certificate

QC Hồ sơ

 


Tháng 9 năm 2018, dưới sự nỗ lực chung của tất cả công nhân nhà máy, nhà máy của chúng tôi một lần nữa giành được sự công nhận của nhóm chuyên gia, đạt được chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001: 2015 thành công, đặt nền móng cho sự phát triển và tăng trưởng của nhà máy của tôi vào năm 2012. Hình dưới đây cho thấy các chứng nhận.Chúng tôi là đơn vị R & D, sản xuất, tích hợp thiết bị sấy phun.

 

 

Để lại lời nhắn