Trung Quốc Máy nghiền cát ngang dọc trong ngành sơn

Máy nghiền cát ngang dọc trong ngành sơn

Tên: Thiết bị sấy phun
Loại phun: Máy phun ly tâm tốc độ cao
Sự bảo đảm: Một năm
1